За нас

 

Фирма "ВАНО ТЕХ" ООД е създадена през 2004  г. с предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на климатични, отоплителни и вентилационни системи на битови, търговски, обществени и промишлени обекти.

Предлагаме пълна гама от системи и съоръжения за климатизация, отопление и вентилация  за дома, хотели, ресторанти и обществени заведения, басейни и СПА комплекси, търговски и бизнес центрове, обезпрашаване и сушене в технологични процеси и др.
Дружеството е специализирано в проектиране, изработване и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични системи.

Инженерно-технически персонал на дружеството:

Инж. Евгени Александров - ръководител проекти с висше техническо образование спец. топлотехника и стаж 12 години.
Инж. Силвия Иванова - сектор "климатизация" и връзки с обществеността.
Инж. Пламен Валентинов - ръководител обекти - стаж 10 години и групови технически ръководители.

Основните цели, приоритет на дружеството са:

- подобряване на качеството и нарастване на броя на предлаганите услуги;
- подобряване условията на труд и качество на живот на своите служители;
- трайно установяване на коректни бизнес отношения с клиенти и доставчици;
- увеличаване доверието на възложителите към дружеството.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Иван Жеков Иванов. Регистрирано е във Варненски ОС с Решение номер 2288/2004 и пререгистрирано в Министерството на правосъдието - Агенцията по вписванията.

 

Референции

 

референция