ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


булет Коефициентите COP И EER при климатиците

Какво означават и какво е значението им при избор на оборудване?
Стремежът към постигане на по-висока енергийна ефективност на сградните инсталации, в това число климатичните, поставя на дневен ред въпроса за използване на общоприети от бранша показатели за измерването й. Въведеното енергийното класифициране на климатиците и климатичните системи въведе ясен критерий за сравнение между предлаганите на пазара уреди. За ефективността на работа на една климатична система, обаче, се съди по т.нар. коефициенти на преобразуване COP и енергийна ефективност EER. Прочети повече...

булет Инверторна технология в климатиците

Предназначението на всеки климатик е да поддържа зададена температура, независимо от условията в помещението или промените на външната температура. Принципът на действие на инверторните климатици наподобява поддържането на равномерна скорост на движението на автомобил чрез леко натискане или отпускане на педала за газта. То осигурява подходящи обороти на двигателя, които пък зависят от условията на пътя, например трябва да се увеличат при изкачване и намалят при слизане. Прочети повече...

булет Енергийно ефективни вентилационни системи

Несъмнено поддържането на оптимални параметри на въздушната среда в помещенията трудно би могло да се постигне единствено чрез използване на естествена вентилация. Повишаването на енергийната ефективност на сградите с цел намаляване на разходите за електроенергия, тяхното шумо- и топлоизолиране значително ограничава достъпа на пресен въздух в помещенията. За осигуряване на качествена въздушна среда и поддържане на комфортни параметри на микроклимата се налага изграждане на вентилационни системи с принудителна циркулация на въздуха. В жилищните и офисните сгради, в които са монтирани климатични системи, се изграждат предимно смукателни вентилационни инсталации. Прочети повече...