Обекти

 

Клиенти на фирма "ВАНО ТЕХ" ООД:

Гранд мол Варна УЕЦЕХ към МУ гр.Плевен ТЕмах - гр.Добрич
Гранд мол Варна УЕЦЕХ към МУ гр.Плевен ТЕмах - гр.Добрич
     
ВСУ Черноризец Храбър Жил. сграда ж.к.Възраждане Хотелски комплекс Елена
ВСУ Черноризец Храбър Жил. сграда ж.к.Възраждане Хотелски комплекс Елена
     



- Клон на "Пощенска банка" гр.Варна, бул. Мария Луиза - климатизация и вентилация
- Реконструкция VIP зала "Бизнес хотел-Варна", гр. Варна - климатизация и вентилация
- Център за козметични услуги "Beauty Academy" гр. Варна - вентилация
- Предприятие за месопреработка "Картел" гр. Варна - вентилация на производствени и административни помещения
- "Захарни изделия - Варна" гр. Варна и гр. Балчик - климатизация и вентилация на производствени и административни помещения
- БМК, гр. Варна - климатизация и вентилация на учебни зали, тренажори и административни помещения

- Военноморска болница гр. Варна - реконструкция кухненски блок - вентилация
- Шивашки цех "ТЕОДОРА", гр. Аксаково - климатизация и вентилация на производствени и административни помещения
- Матроски клуб гр. Варна - климатизация
- Сграда на исторически музей "Плиска" - вентилация на изложбена зала и административни помещения
- Клон на "УЕЦЕХ към МУ гр. Плевен - климатизация и вентилация на учебни зали, операционни, тренажори и административни помещения
- Ресторантски комплекс "ЛОРА" к.к.Албена - климатизация и вентилация на зали и кухненски блок
- ИАСД към МО, гр. Варна х-л"Маяк" и х-л"Фрегата" - вентилация на кухненски блок и зали
- Месопреработвателно предприятие "ПИКАНТ", гр. Варна - вентилация на производствени помещения
- Многофункционален културно-информационен център с. Ветрино - отопление и вентилация на зали, киносалон и административни помещения
- Жилищен комплекс "Willbrook Diamond Residense" - гр. Варна - отопление, климатизация и вентилация на комплекса (11бр. жилищни сгради)
- Жилищен комплекс "Кранево Кашулис - райска градина" гр. Кранево - вентилация на подземни гаражи и ресторантски комплекс (5бр. жилищни сгради)
- Еднофамилни жилищни сгради - отопление, климатизация и соларна система за БГВ
- Административна сграда "ТИТАНИ ООД", гр. Аксаково - климатизация, вентилация и соларна система за БГВ - Монтажи на битови климатични системи "Daikin"